U krijgt een advies en wilt deze extern laten beoordelen.
Eigenlijk weet u dat het goed is maar een extra oog ziet ook andere zaken waar soms wel eens niet aan wordt gedacht.